De heilige graal van nieuw leiderschap - JAG Coaching

De heilige graal van nieuw leiderschap

De heilige graal van nieuw leiderschap

Mijn White Paper “Op zoek naar de heilige graal van het nieuw leiderschap”  was het thema van de “So you think you can lead” Etion sessie die ik vorige week mocht faciliteren.

Talent schaarste, efficiënt samenwerken in een hybride wereld en snel kunnen schakelen in een onvoorspelbare competitieve markt, het is maar een greep uit de vele bedrijfsuitdagingen. Oplossingen voor deze vraagstukken verwijzen vaak naar nieuw leiderschap. Het lijkt wel de heilige graal waar iedereen naar zoekt. Wat zijn dan die nieuwe leiderschapsvaardigheden en hoe kunnen bedrijven hun medewerkers hierin ondersteunen? Dat vroeg ik aan de ondernemers en leidinggevenden rond de tafel.

Het werd een boeiende en interactieve avond waar we ervaringen uitwisselden over de volgende vier stellingen rond nieuw leiderschap:

Vastelling 1: Personeel domineert de bedrijfsagenda.

Talentkrapte en de generatiekloof zijn twee belangrijke thema’s op de directieagenda. Bedrijven die meer inzetten op “Love for talent” hebben een competitief voordeel in de “War for talent”.
Organisaties en teams die kijken door de generatiebril openen mogelijkheden tot dialoog, respect en samenwerking.

Vaststelling 2: Leiderschapskwaliteiten worden grondig gerenoveerd

Verbinding, aanpassingsvermogen, richting geven en teams laten samenwerken zijn leiderschapsvaardigheden die reeds beschreven werden in het cultuur model van D.R.Denison midden jaren tachtig. In het licht van dit model zien we vandaag drie nieuwigheden:

Na twee jaar corona-isolatie krijgt betrokkenheid en verbinding de verdiende aandacht.

Humbition, Deep Democracy, de K3-bril en de Warmte/Competentie Weegschaal geven een hedendaagse invulling van de leiderschapsvaardigheid betrokkenheid.

Tegelijkertijd blijft de uitdaging ook directie en richting te geven.

De paradox om in de betrokkenheid ook te durven directie geven, wordt samengevat in het principe “Leiden met een hardt”. Hard op doelen en met een hart voor mensen.

Aanpassingsvermogen is dé leiderschapsvaardigheid van de toekomst.

En toch is er nog een weg te gaan om deze leiderschapsvaardigheid te bevrijden uit het keurslijf van de traditionele loopbaan. Het Multi Stage Life model spoort aan om een aantal heilige HR huisjes in vraag te stellen en het loopbaanpad radicaal te hertekenen.

Vaststelling 3: Investeren in de Boss Factor loont

Investeren in leiderschapsvaardigheden loont, dat beseffen twee op drie bedrijven die hun leidinggevenden ontwikkelen en ondersteunen. Training en coachend leiderschap worden gecombineerd met nieuwe technieken zoals reverse mentoring, impact cirkels, netwerken extra muros, gaming als conversation starter en DIY platformen.

Vaststelling 4: Leiderschap staat nog niet op het dashboard

Als personeel het centrale punt is van de bedrijfsagenda, dan verdient leiderschap een volwaardige plaats op het KPI dashboard. Bedrijven schakelen radicaal over naar korte en frequente pulse bevragingen om leiderschap in kaart te brengen en kort op de bal te kunnen spelen. Er is echter nog een weg te gaan om leiderschap te vertalen naar concrete en meetbare KPI’s. Het Service Profit Chain model dat teruggaat naar de essentiële connectie tussen medewerkertevredenheid en klantentevredenheid kan hier als inspiratiebron dienen.

De heilige graal hebben we misschien niet gevonden die avond. Wel een boel inspiratie om ons leiderschap continu in vraag te stellen en verder te ontwikkelen.

Wil jij graag weten wat bedrijven ondernemen om nieuw leiderschap te ontwikkelen, vraag dan je gratis kopie van de White Paper “Op zoek naar de heilige graal van het nieuw leiderschap”.

 

Op de hoogte blijven? Schrijf je gratis in op onze nieuwsbrief:

Sylvie Floryn
sylvie.floryn@jumpandgrow.be

Mensen ondersteunen om een sprong te wagen en te groeien is mijn drijfveer.

Geen reactie's

Geef een reactie