De weg van multilateraal leiderschap loont de moeite - JAG Coaching

De weg van multilateraal leiderschap loont de moeite

De weg van multilateraal leiderschap loont de moeite

In momenten van stress, onzekerheid en grote veranderingen verlaten we soms de moeilijke weg van multilateraal leiderschap. Omdat het moet vooruitgaan, omdat het een makkelijke uitweg lijkt,  kiezen we voor het bilaterale pad. Wat is het verschil?

Multilateraal versus bilateraal leiderschap

Bilateraal leiderschap gaat voor een tweezijdige of wederzijds bindende aanpak . Met deze leiderschapsstijl stuurt een leidinggevende teams aan door een sterke band te ontwikkelen met elk van de teamleden. In het meest extreme geval worden – onder vier ogen – alle beslissingen genomen over de verschillende functiegebieden. Team meetings, als die al ingepland worden, zijn eerder informatief.

Bij multilateraal leiderschap ligt de nadruk op het betrekken van verschillende partijen. Deze leidinggevende houdt regelmatige teammeetings waar informatie gedeeld wordt, voorstellen worden gemaakt en waar gezamenlijk knopen worden doorgehakt. Team vergaderingen worden aangevuld met persoonlijke gesprekken rond wederzijdse feedback, coaching en ontwikkeling. Multipliers – leidinggevenden die mensen rondom hun slimmer maken – zetten multilateraal leiderschap op verschillende wijzen in.

Multilateraal leiderschap lijkt vaak de moeilijkste weg

Het is niet zo verwonderlijk dat leiders tijdens een crisis, een reorganisatie of disruptieve marktontwikkelingen soms kiezen voor een bilaterale aanpak. Beslissingen met twee nemen, gaat nu eenmaal sneller. Er is focus want elke uitdaging wordt met de specialist ter zake besproken. Het geeft een gevoel van controle want de leider neemt letterlijk alle touwtjes in handen zonder al teveel inmenging.

Multilateraal leiderschap is zeker niet de makkelijkste weg. Overleg vraagt tijd. Rekening houden met verschillende invalshoeken vergroot de complexiteit en dat kan vermoeiend zijn. Doortastende maatregelen kunnen verloren gaan in het compromis.

In mijn ervaring is de schijnbaar makkelijkste weg niet altijd de beste. Als marketing manager kreeg ik de opdracht om samen met mijn Nederlandse collega sales manager een commerciële Benelux structuur uit te werken. We werden gevraagd dit strikt vertrouwelijk te houden en daar geen andere collega’s van het managementteam bij te betrekken. De eerste fase ging snel. Binnen een maand werd de structuur opgeleverd en goedgekeurd door de algemene directeur. De volgende fase werd pijnlijk lang. De managementteams in beide landen hadden terecht nog vele vragen en opmerkingen. Omdat ze niet betrokken waren geweest was er weinig enthousiasme om deze nieuwe structuur te ondersteunen, laat staan deze te verdedigen naar de rest van de organisatie. Maanden van vergaderingen tot soms diep in de nacht leverden geen oplossing. Het Benelux project werd na een half jaar afgevoerd. Fier ben ik niet over deze periode in mijn loopbaan. Ik heb er wel uit geleerd dat samenwerking en overleg in een team geen tijdsverlies zijn maar een absolute noodzaak om een draagvlak voor verandering te scheppen.

Eendracht Maakt Macht

Het grote verschil tussen een bilateraal en multilateraal leiderschap ligt in de impact op het aligneren en samenwerken binnen de  organisatie.

Met een bilaterale aanpak kan je in de beginfase wel degelijk snel schakelen. Echter door het gebrek aan verbinding tussen functies en departementen worden genomen beslissingen niet altijd begrepen of ondersteund. Wanneer een leidinggevende dan zijn/haar team op de hoogte brengt, hoor je uitspraken zoals : “Ik had het liever anders gezien, maar het management heeft beslist dat, …”. In het beste geval proberen teamleiders hun eigen argumenten naar voor te schuiven om de beslissing te rechtvaardigen. In het slechtste geval wordt de beslissing maar half of helemaal niet uitgevoerd. In ieder geval leidt dit tot verschillende, vaak tegenstrijdige boodschappen en silogedrag. Veel energie gaat verloren in de onderneming.

Met een multilaterale aanpak worden alle leden van een team betrokken. Iedereen draagt bij met ideeën en oplossingen. Iedereen kan verschillende invalshoeken geven op de uitdaging. Dit is de basis voor gedragen beslissingen. Je kent de argumenten voor de beslissing. Je hebt input kunnen geven. Je kijkt verder dan de belangen van je eigen functie. Zelfs al zou je zelf een andere beslissing genomen hebben, ben je in staat en gemotiveerd om de genomen beslissing te verdedigen. Er is met andere woorden eendracht en verbinding.

Alle departementen in de organisatie krijgen een gealigneerde en gedragen boodschap te horen. Door deze eenheid en verbinding gaat energie naar het uitvoeren in plaats van in vraag stellen van beslissingen. De organisatie heeft focus en gebruikt de gezamenlijke energie om gestelde doelen te bereiken. Je kan het vergelijken met een vliegwiel. Het vraagt inspanning om het in gang te zetten, maar eens het in beweging komt, gaat het sneller en sneller.

Wil je écht je team in beweging zetten, investeer dan in multilateraal leiderschap. Ik help je graag op weg. Meer weten, maak dan een vrijblijvende afspraak.

 

 

Op de hoogte blijven? Schrijf je gratis in op onze nieuwsbrief:

Sylvie Floryn
sylvie.floryn@jumpandgrow.be

Mensen ondersteunen om een sprong te wagen en te groeien is mijn drijfveer.

Geen reactie's

Geef een reactie