Coachend leidinggeven zonder verwachtingen - JAG Coaching

Coachend leidinggeven zonder verwachtingen

Coachend leidinggeven zonder verwachtingen

Voor resultaat-gedreven managers klinkt het idee van coachend leidinggeven zonder verwachtingen misschien wat vreemd in de oren. Daarom haal ik er even de definitie van verwachting bij die ik vond op Wikipedia.

“Verwachting is de aanname of de hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk gaat plaats vinden. Een verwachting kan realistisch zijn, maar dat hoeft niet.
Als een verwachting niet uitkomt, kan er sprake zijn van acceptatie, maar ook van teleurstelling, verwarring, onzekerheid en angst”

In essentie is een verwachting een aanname. En het probleem met aannames is dat iedereen er andere heeft. Dat blijkt als ik in een leiderschap-workshop de volgende vraag stel aan de deelnemers:

“Wat verwacht jij van je team in termen van een faire werkdag, welke optie zou je kiezen?”

Deze vraag leidt altijd tot vurige discussies. De deelnemers verdedigen hun standpunt met argumenten die voor hen doorslaggevend zijn. Klantgerichtheid, de cultuur van de organisatie, welzijn, de persoonlijke situatie van medewerkers of de omstandigheden zoals een crisis of een deadline die moet gehaald worden, zijn factoren die aan bod komen.

Uiteindelijk heeft iedereen gelijk. Er is geen juist of fout antwoord op de vraag. Het antwoord is: “Het hang er maar vanaf”.

Verwachtingen zijn sterk gekleurd door je generatie, je culturele achtergrond, waarden die je hebt meegekregen en ervaringen die je gedachten en overtuigingen hebben gevormd. Dat is ook zo voor je teamleden.

Met verwachtingen schiet je dus als leidinggevende weinig op. Ze zitten in je hoofd, ze zijn vaag en ze houden alleen rekening met je eigen referentiekader. Teamleden kunnen je gedachten niet lezen, en reken maar dat ook zij verwachtingen hebben, die niet dezelfde zijn.

Om resultaatgericht aan de slag te gaan met je team hou je beter rekening met alle omstandigheden en pas je jouw verwachtingen aan aan de dynamiek van je team. In coachend leidinggeven vervang je verwachtingen door duidelijke afspraken met je team.

In zes stappen vertaal je met coachend leidinggeven verwachtingen naar afspraken:

#1: Maak je eigen verwachtingen duidelijk voor jezelf

Noteer op papier wat je met je team wil bereiken. Beschrijf het zo concreet mogelijk. Neerschrijven van je verwachtingen helpt om je gedachten helder te maken. Doe dat vooraleer je ermee naar je team stapt.

#2: Verduidelijk de context en je intenties

Geef je team alle nodige achtergrond informatie mee en communiceer waar je naartoe wil en waarom. Door de context en je intenties transparant te maken worden de omstandigheden duidelijker voor je teamleden, waardoor ze meer bereid zijn je te volgen.

#3: Maak verwachtingen wederkerig

Check met je teamleden wat zij verwachten als je bijvoorbeeld spreekt over klantentevredenheid, kwaliteit, response time of wat dan ook.  Durf ook de vraag te stellen wat het team van jou verwacht.

#4: Maak afspraken op papier

Het voordeel van afspraken op te schrijven is opnieuw de duidelijkheid. Bovendien hoef je de afspraken niet te onthouden en kan je er makkelijk op terugvallen. De beste teams waarin ik heb gewerkt hadden steevast een “rules of engagement” opgemaakt. Een korte en pragmatische lijst van maximaal 5-7 punten die omschreef hoe we met mekaar gingen samenwerken.

#5: Ga voor een gedragen akkoord

Eens de afspraken genoteerd zijn, kan het gebeuren dat iemand zegt: “zo had ik het niet begrepen”. Ga dan opnieuw in de dialoog totdat je een akkoord hebt dat gedragen wordt door het ganse team.

#6: Communiceer continu

Breng de afspraken tot leven door er regelmatig, bijvoorbeeld in teammeetings, terug over te communiceren. Waar leven we onze afspraken na en waar loopt het nog stroef? In coachend leidinggeven zorg je hier voor een emotioneel veilige omgeving waar teamleden vertrouwen hebben om hun mening te delen. Hoe je een veilige omgeving kan ontwikkelen, ontdek je in het artikel “Emotionele veiligheid scheppen met coachend leiderschap”.

Bedenk eens waar jij allemaal verwachtingen over hebt: responstijd op een mail, hoe een beslissing best wordt genomen, wanneer je team bereikbaar moet zijn, wat er op de agenda van de teammeeting moet staan,… En wat zouden je teamleden denken over deze topics?

 

 

Op de hoogte blijven? Schrijf je gratis in op onze nieuwsbrief:

Sylvie Floryn
sylvie.floryn@jumpandgrow.be

Mensen ondersteunen om een sprong te wagen en te groeien is mijn drijfveer.

Geen reactie's

Geef een reactie