Strategie is een werkwoord - JAG Coaching

Strategie is een werkwoord

Strategie is een werkwoord

Strategie is een werkwoord, daar moet ik aan denken terwijl ik een leiderschap workshop voorbereid met een klant. “Wat wil je bereiken met deze workshop?” vraag ik. “Iedereen vaart momenteel zowat een eigen koers, ik zou meer samenwerking willen waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt”, is het antwoord. “Hebben jullie een visie en een strategie om medewerkers te verbinden?” vraag ik. “Natuurlijk”, repliceert mijn klant. “Kijk, daar hangt de strategie aan de muur.” Het is een impressionante poster, ik schat 1m².  “Als ik nu in de gang iemand zou tegenkomen en vragen om de strategie uit te leggen in eigen woorden, wat zou het antwoord dan zijn?”. “Tja, dat is een goede vraag…” Het wordt stil.

Strategie is een werkwoord, daar wees een inspirerende baas me vaak op. Gelijk had hij. Strategie stopt niet wanneer al de woorden zijn gewikt, gewogen en gegoten in een document. Strategie stopt niet na een grootscheepse aankondiging waarbij medewerkers nog een folder meekrijgen met ronkende slogans. Pas dan begint het werk.

Met deze vier leiderschap acties wordt strategie een werkwoord:

Bron: Strategic Leadership Agenda – P.Rosseel

 

#1: Envisioning

Tijdens een bedrijfsrondleiding bij Snick Euroingredients, wist ik het meteen. De strategie leeft in dit bedrijf. De Quality Control Manager toont de “lean corner” in de productieafdeling. Daar hebben  medewerkers dagelijks 10 minuten overleg. Spontaan wijst ze naar de A4 waarop de strategie visueel wordt voorgesteld. In deze dagelijkse meeting werken we op de strategische pijler kwaliteit, vertelt ze.

Dat is de acid test van een strategie die werkt in een bedrijf. Iedere medewerker kan in eigen woorden uitleggen wat de strategie betekent en hoe hij/zij daarin bijdraagt. Tijdens de bedrijfspresentatie geeft Erik Engbersen – Managing Director- nog mee dat de strategie in dezelfde vorm en formaat wordt gebruikt om met alle stakeholders,  of het nu medewerkers, klanten of leveranciers zijn, te communiceren. Er is met andere woorden een duidelijke richting en ambitie uitgetekend.

Zo ziet de visie, missie en strategie van Snick Euroingredients eruit:

Bron: Missie-Visie- Snick Euroingredients

Dit voorbeeld bevat de ingrediënten waardoor de strategie leeft en werkt in de organisatie:

 • A4 waardig, kort en krachtig
 • Visueel voorgesteld
 • Een duidelijk kader
 • Voldoende ruimte om invulling te geven
 • Focus op prioriteiten
 • Zelfde formaat voor alle stakeholders

 

#2: Energising

In de filosofie van “strategie is een werkwoord”, volstaat éénrichting communicatie niet. Je moet aan de slag met je medewerkers en dit op alle niveaus. Dat voelt soms ongemakkelijk aan.

Als lid van het directieteam had ik gedurende een driedaagse leiderschap workshop de strategie uitgewerkt. We waren gestart van de vraag: wat gaat er goed en wat kan er beter? Van daaruit hadden we onze gewenste toekomst geschetst én de vijf wegen die daar naar zouden leiden. We waren best tevreden met de uitkomst en konden niet wachten om dit te delen met onze collega’s.
Onze leiderschap coach suggereerde dezelfde oefening te doen met de tweede lijn. Daar hadden we onze twijfels over. Wat als onze direct reports het totaal anders zien? Wat als ze met andere strategische prioriteiten komen? Het is toch aan ons, het leiderschap team, om de lijnen uit zetten? Maar we vertrouwden deze coach en gingen mee in het idee. Voor het eerst gingen we communiceren en werken rond de strategie van het bedrijf zonder eerst het woord te nemen. Dat voelde nog steeds wat onwennig.

In de leiderschap workshop met de tweede lijn werd gestart met de identieke vraag,  wat gaat goed en wat kan beter? Dit team kwam tot gelijkaardige conclusies. Het grote verschil was dat het directieteam luisterde en dat we meer concrete voorbeelden kregen van waar we konden op bouwen en wat er anders zou kunnen lopen. Toen we vervolgens de grote lijnen presenteerden van de visie en de strategische prioritieten hadden we de volle aandacht.  Onze direct reports zagen meteen het verband met de zaken die ze zelf hadden aangehaald. Vervolgens kregen ze de tijd om voor elke strategische prioriteit concrete acties te formuleren waarvoor ze zelf verantwoordelijkheid opnamen. Resultaat van deze oefening was een uitgewerkt strategisch plan, maar vooral een gemotiveerd en geëngageerd team van leidinggevenden dat betrokken was.

Aan het einde van deze leiderschap workshop brachten we de boodschap dat wij dit team het vertrouwen gaven om de strategie verder uit te rollen zonder aanwezigheid van het directieteam. Dat bracht opwinding en tegelijkertijd nervositeit. Dit team van leidinggevenden wou dit goed doen en ze waren gemotiveerd om elk aspect van de strategie goed te kunnen begrijpen.  Door dit vertrouwen te geven, kregen we sterke ambassadeurs die ons zouden helpen de organisatie te engageren en te betrekken.

Eénmalige workshops hoe goed ook, volstaan niet. Als directieteam moet je bewust momenten inlassen om continu te werken op het engagement en betrokkenheid. Dat kan op verschillende manieren :

 • Ontbijt sessies waar groepjes van medewerkers vertellen hoe zij de strategie ervaren
 • Een nieuwsbrief waarin teamleden initiatieven delen rond de strategische pijlers
 • Terugkoppeling naar de strategie bij elke kwartaal update voor het personeel
 • Vieren van succes

 

#3: Enabling

De grote lijnen zijn uitgezet, de neuzen staan in dezelfde richting, iedereen is opgeladen.  Dat is het moment voor medewerkers om zelf aan de slag te laten. Strategie is een werkwoord voor alle medewerkers.

Delegeren, we dromen allemaal van zelfsturende teams en toch vallen we regelmatig in de valkuil. Het is dringend, het is belangrijk, het risico als het fout loopt is te groot. Dus we doen het zelf, dat gaat sneller en wat jezelf doet, doe je beter toch? Daag jezelf en je collega’s in het top team regelmatig uit. Is het écht zo dringend? Wat is het ergste dat kan gebeuren als het fout loopt?

Om medewerkers in staat te stellen verantwoordelijkheid op te nemen zet je in op coachend leiderschap. In dit artikel  De zes vaardigheden van coachend leiderschap ontdek je hoe je dit in de praktijk kan aanpakken.

Zes vaardigheden van coachend leiderschap

 

#4: Focusing

Een helder overzicht van de concrete acties, tijdslijnen, verantwoordelijkheden en meetpunten voor elke strategische pijler, is cruciaal om de organisatie gefocust te houden. Dit overzicht vormt meteen ook de basis om quick wins en successen te vieren en snel bij te sturen waar nodig.  Daardoor groeit het vertrouwen om meer te delegeren en blijft de energie hoog.

Wendbaarheid en flexibiliteit is meer dan ooit nodig in de VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) wereld van vandaag. Een helder overzicht van prioriteiten helpt om keuzes te maken en zich niet te laten meeslepen door de waan van de dag.

Snick Euroingredients toonde een inspirerend voorbeeld hoe voor hen focus in de praktijk werkt.

Bron: Snick Euroingredients

Key ingrediënten zijn:

 • Concrete acties om processen te verbeteren
 • Specifieke jaardoelen
 • Acties op langere termijn
 • Namen van verantwoordelijken die de acties gaan trekken
 • Timings
 • KPI’s

 

Wil jij de strategie in je bedrijf laten leven en werken? Wil je de betrokkenheid bij het beleid en beslissingen verhogen?
JAG coaching ondersteunt directie teams en leidinggevenden met strategische leiderschap workshops op maat. Meer weten?

Contacteer me voor een vrijblijvend gesprek.

Op de hoogte blijven? Schrijf je gratis in op onze nieuwsbrief:

Sylvie Floryn
sylvie.floryn@jumpandgrow.be

Mensen ondersteunen om een sprong te wagen en te groeien is mijn drijfveer.

Geen reactie's

Geef een reactie