Outplacement Rechten en Plichten - JAG Coaching

Outplacement Rechten en Plichten

Outplacement Rechten en Plichten

Werknemers en werkgevers die mij contacteren tasten vaak in het duister als het gaat over de rechten en plichten van outplacement. Toen ik nog ondernemer was in een KMO, raakte ik ook al eens het spoor kwijt in de wirwar van regels en uitzonderingen binnen de arbeidswetgeving.  Gelukkig had ik een expert HR Manager die uit de wereld van het sociaal secretariaat kwam.  Mijn tip rond outplacement rechten en plichten is dan ook: laat je adviseren door iemand met kennis van zaken.  Om je op weg te zetten geef ik graag de basics mee.  Dat kan al handig zijn om gericht vragen te stellen aan de specialist met wie je verder overlegt.

Wanneer heeft je werknemer recht op outplacement?

Er zijn vier scenario’s waarbij je als werkgever verplicht bent om een outplacement aan te bieden:

Individueel ontslag- Algemene Regeling
De werknemer heeft een opzegtermijn of een verbrekingsvergoeding van 30 weken of meer.

Individueel ontslag – Specifieke regeling
De werknemer is op het ogenblik van ontslag minstens 45 jaar en was minstens één jaar ononderbroken in dienst in jouw bedrijf.

Collectief ontslag
Als je in een periode van 60 dagen meerdere werknemers ontslaat omwille van besparingen dan is er sprake van een collectief ontslag of herstructurering.
Werken er meer dan 20 medewerkers in je bedrijf en ga je over tot collectief ontslag dan ben je verplicht een tewerkstelling cel op te richten of deel te nemen aan één van de permanente tewerkstellingscellen van de VDAB.

Medische overmacht
De preventieadviseur of arbeidsgeneesheer stelde een definitieve arbeidsongeschiktheid vast omdat je medewerker een niet-geslaagd re-integratie traject heeft gevolgd.  Je beëindigt de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht.

Welk aanbod dien je te doen, wanneer en wie betaalt?

Outplacement heeft als doel de werknemer te ondersteunen in het vinden van een nieuwe job. 
Een misverstand dat ik vaak hoor van werknemers, is dat outplacement een standaard traject is, altijd in groep georganiseerd met als enige doel sollicitatietechnieken aan te leren.  Er zijn echter heel wat kwalitatieve dienstverleners die een plan op maat maken en een individuele aanpak aanbieden die verder gaat dan een CV en motivatiebrief.  Een screening van aanbieders loont dan ook de moeite om je werknemer zo goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe toekomst.

In onderstaande tabel vind je voor een individueel ontslag een overzicht van de wettelijke verplichtingen rond het aanbod, de timing en de kosten.

Bron : FOD Werkgelegenheid

In geval van een collectief ontslag worden werknemers opgevangen en begeleid door VDAB, de sociale partners, een outplacement bureau en de sectorale opleidingsfondsen.  De begeleiding ligt tussen de 30 en 60 uren.

Onder de specifieke regeling medische overmacht doe je een outplacement aanbod ten laatste 15 dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.   Je medewerker dient te reageren binnen de 4 weken nadat hij het aanbod heeft ontvangen.  Doet hij dit niet dan vervalt de outplacement verlichting voor de werkgever. Het aanbod is 30 uren begeleiding in drie maand en heeft een minimumwaarde van €1800.

Wil je graag meer details dan verwijs ik graag naar de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Heb je vragen over hoe een outplacement traject er bij JAG uitziet, aarzel dan niet me te contacteren.

Op de hoogte blijven? Schrijf je gratis in op onze nieuwsbrief:

Sylvie Floryn
sylvie.floryn@jumpandgrow.be

Mensen ondersteunen om een sprong te wagen en te groeien is mijn drijfveer.

Geen reactie's

Geef een reactie